Nu we vaker thuiswerken, ontstaat er vaker discussie tussen werkgever en werknemer over onder welke omstandigheden het thuiswerken dient plaats te vinden. Hierdoor wordt er ook vaker een beroep gedaan op de eerder overeengekomen Arbeidsvoorwaarden. Maar als door het thuiswerken de werkomgeving zo drastisch veranderd is, hoe actueel en toepasselijk zijn dan nog de Arbeidsvoorwaarden? 

Om bij het begin te beginnen; het kader waarin de individuele arbeidsovereenkomst een plaats heeft, bestaat uit:

 A. de wet (om te beginnen de artikelen 610 en verder van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; de Arbeidsomstandighedenwet);

 B. in het voorkomende geval de - algemeen verbindend verklaarde - CAO.

 Zij bepalen ‘van bovenaf’ het kader waarbinnen individuele arbeidsovereenkomsten kunnen worden afgesloten. De werkgever heeft verder de mogelijkheid om middels de eigen - op te stellen - Arbeidsvoorwaarden het kader nader te bepalen. Sommige CAO’s zijn echter zo uitgebreid en zo goed als allesomvattend, dat er voor de werkgever geen ruimte is voor, of geen behoefte is aan, eigen Arbeidsvoorwaarden. In dat geval zullen de Arbeidsvoorwaarden beperkt van omvang zijn. Let wel, de meeste CAO’s en Arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen in de periode vóór corona, een periode waarin we nog niet zoveel thuiswerkten als dat we nu doen.

In Arbeidsvoorwaarden kan veel worden geregeld. Iets waar je wellicht niet snel bij zal stilstaan, maar binnen Arbeidsvoorwaarden wel zou kunnen worden geregeld, is bijvoorbeeld de taal waarmee binnen de organisatie wordt gecommuniceerd. Ook het social media beleid, zowel tijdens als na de dienstbetrekking, als ook – geheel naar de actualiteit – de voorwaarden omtrent thuiswerken.

Arbeidsvoorwaarden zijn maatwerk voor de organisatie van de werkgever. Zij scheppen - vooraf - duidelijkheid voor iedereen. Goede arbeidsvoorwaarden gaan dus niet over de functie, het loon en de bepaalde – of onbepaalde tijd, ook opzeggingsbepalingen, concurrentiebedingen en geheimhouding maken hier bijvoorbeeld onderdeel van. Kortom al die onderdelen van de arbeidsovereenkomst die individueel moeten worden overeengekomen.

Tegelijkertijd bestaat de kans dat er in jullie huidige Arbeidsvoorwaarden weinig rekening is gehouden met een grote mate van thuiswerken. Discussies tussen werknemer en werkgever hierover, zoals bijvoorbeeld over werktijden, een geschikte bureaustoel of de thuis verbruikte extra koffie, zijn mij inmiddels ruimschoots bekend.

Een aanpassing van de Arbeidsvoorden of een hernieuwde versie voor toekomstige werknemers, zou hierbij een oplossing kunnen zijn. Benieuwd wat dit voor jullie organisatie zou kunnen betekenen? Ik help je graag bij het scheppen van duidelijkheid.

 

Auteur: mr. Esmond C. Douma, advocaat

contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 020 - 6434966

Top