Blog

Nu we vaker thuiswerken, ontstaat er vaker discussie tussen werkgever en werknemer over onder welke omstandigheden het thuiswerken dient plaats te vinden. Hierdoor wordt er ook vaker een beroep gedaan op de eerder overeengekomen Arbeidsvoorwaarden. Maar als door het thuiswerken de werkomgeving zo drastisch veranderd is, hoe actueel en toepasselijk zijn dan nog de Arbeidsvoorwaarden?ย 

De werknemer die, kort gezegd, in een kantoor werkt mag daar dikwijls koffie en thee drinken, die door de werkgever wordt betaald. Soms kan er ook frisdrank worden gedronken en mag van de fruitschaal worden genomen. En uiteraard mag de werknemer daar ook van het toilet(papier) gebruik maken.ย 

Het getuigschrift vermeldt de aard van de verrichte arbeid en de dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur. Ook staan erin de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst. Tenslotte, maar dan ook alleen als de werknemer dat wil, een opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, een opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geรซindigd en de reden van de opzegging indien de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

Een proeftijd geldt alleen als die schriftelijk is overeengekomen en moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn.

Kan altijd rechtsgeldig een proeftijd worden overeengekomen? Nee.

Top