Of u nu een schriftelijke overeenkomst afsluit of mondeling afspraken maakt, u gaat ervan uit dat u en de andere betrokkene(n) die afspraken nakomen. Gebeurt dat niet of niet naar tevredenheid, dan kunt u schade lijden.

Wie is er in zo'n geval aansprakelijk?
En hoe ver gaat die aansprakelijkheid?
Kunt u verhaal halen op een (rechts)persoon?
Als er een bedrijf betrokken is, geven de Algemene Voorwaarden dan uitsluitsel?
Voor deze en andere vragen kunt u bij ons terecht. Wij helpen u ook wanneer u zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Aan de hand van de profielpagina's van onze advocaten kunt u zien wie in welk rechtsgebied is gespecialiseerd en zelf bepalen wie het best bij u past, maar u kunt zich daarover ook door ons laten adviseren. Maakt u een afspraak met één van onze advocaten, dan brengen wij het eerste, oriënterend gesprek van ongeveer 30 minuten niet in rekening.

Top