De overheid moet zich bij het uitvoeren van haar taken houden aan regels die zijn vastgelegd in de wet, met name in de Algemene wet bestuursrecht. Met die regels houdt het bestuursrecht, dat we ook wel administratief recht noemen, zich bezig. Omgevingsrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, milieurecht, socialezekerheidsrecht, ambtenarenrecht, vergunningenkwesties in de horeca; het maakt allemaal onderdeel uit van het bestuursrecht.

U krijgt met het bestuursrecht te maken wanneer u een plan of project wilt realiseren, maar ook wanneer u een geschil hebt met een overheidsorgaan. Zulke situaties vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Het bestuursrecht is het werkterrein van echte specialisten en die vindt u bij dGDV&F. Onze experts hebben ruime ervaring in het bijstaan van bedrijven, burgers en overheden.

Top