De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau.

Bron: justis.nl

De bovenstaande tekst is te vinden op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid (justis.nl). De Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) streeft een nobel doel na, maar het geeft de overheid wel héél verregaande bevoegdheden. Een bestuursorgaan kan op basis van vermoedens vergunningen weigeren of intrekken en mag daarbij in beginsel afgaan op de deskundigheid van het hiervoor genoemde Landelijk Bureau Bibob.

Krijgt u als ondernemer te maken met een toetsing op grond van de wet Bibob, dan is het belangrijk dat u zich al gedurende dat onderzoek laat begeleiden. In die fase kunnen we het resultaat van het onderzoek namelijk nog beïnvloeden. Aan de andere kant kunt u te maken krijgen met de verlening van een vergunning in uw omgeving, waarbij u ernstige bedenkingen heeft over de aanvrager of exploitant. Onze advocaten hebben ruime ervaring met Bibob-zaken, met name in de horeca. Zij kunnen u begeleiden tijdens het onderzoek en naar aanleiding van een voorgenomen besluit voor u een zienswijze opstellen. Verder kunnen zij u bijstaan in contacten met het bestuur en bezwaar en indien nodig beroep instellen.

Top