Bij bouwprojecten staan grote financiële belangen op het spel, zowel voor de opdrachtgever als voor de bouwondernemer. Voor particulieren en ondernemers is een bouwproject meestal geen dagelijkse kost. Uw kennis, ervaring en tijd zijn beperkt en dat leidt in de praktijk vaak tot problemen. Hoe gaat het met meerwerk? Welke stelposten zijn er? Wat gebeurt er als de afgesproken opleverdatum niet wordt gehaald? Hoe gaan we om met gebreken na oplevering? Zulke vragen kunt u voorkomen of helder beantwoorden met een goede aannemingsovereenkomst, opgesteld of beoordeeld door een deskundig bouwrechtadvocaat. Onze advocaten zijn dagelijks actief voor bouwondernemers en -opdrachtgevers. Wij geven advies en staan u als dat nodig is bij in procedures.

In veel bouwcontracten zijn arbitrageclausules opgenomen. Procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw verlopen anders dan procedures bij de rechter en vragen andere kennis en vaardigheden. Onze bouwrechtadvocaten hebben gespecialiseerde kennis én ruime ervaring met arbitrageprocedures. Zij hebben tal van opdrachtgevers en bouwbedrijven met succes bijgestaan.

Top