Erfrechtelijke geschillen zij vaak complex, niet in de laatste plaats omdat er doorgaans relatief veel partijen bij betrokken zijn met ieder een eigen belang.

Bij een geschil over de afwikkeling van een nalatenschap staan betrokkenen veelal lijnrecht tegen over elkaar. Erfgenamen hebben onderling een geschil of juist samen met degenen die onterfd zijn. Het komt regelmatig voor dat echtgenoten en/of kinderen niet tot erfgenaam worden benoemd, maar desondanks toch op grond van de wet rechten kunnen uitoefenen. Ook kunnen voor de erfgenamen zelfs volstrekt onbekenden aanspraak op de erfenis hebben of denken te hebben. Zulke omstandigheden leiden tot juridisch ingewikkelde situaties. Dat daarbij de emoties ook nog hoog oplopen is niet zo vreemd, maar dat draagt meestal niet bij aan een onderlinge soepele afwikkeling.

Een erfrechtadvocaat kan hulp bieden. Met name in de combinatie van specialistische kennis met het vermogen om de gemoederen tot bedaren te kunnen brengen, ligt de oplossing van erfrechtelijke conflicten.

Om uw specifieke situatie op voorhand globaal samen in kaart te brengen is een kort oriënterend gesprek daartoe altijd mogelijk.

Top