Wat is van wie en wie heeft er iets over te zeggen? Wat op het eerste gezicht een eenvoudige kwestie is, blijkt in de juridische praktijk vaak behoorlijk ingewikkeld.

Het goederenrecht bepaalt hoe de zeggenschap over goederen is geregeld. Vaak gaat het om onroerende goederen: woningen en andere gebouwen of grondposities. Het gaat daarbij vaak om de bevoegdheden van de eigenaar, maar er kan ook sprake zijn van recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid of opstal. Daarnaast kan bijvoorbeeld erfpacht of een hypotheek ervoor zorgen dat u als eigenaar misschien minder te zeggen kan hebben dan u dacht.

Voor vragen en geschillen over het eigendom van onroerende en andere goederen bent u bij de advocaten van dGDV&F aan het juiste adres.

Top