In het familierecht gaan geschillen vaak om wat het meest dierbaar is: de kinderen. Doet de rechter daarover een uitspraak, dan wordt dat als uitermate ingrijpend ervaren. Over uw kinderen neemt u nu eenmaal het liefst zelf de beslissingen. Maar over uw inkomen en vermogen zeker ook.

Met hulp van de mediator gaat u samen op vrijwillige basis zoek naar oplossingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Vanzelfsprekend behoort het ook tot de taak van de advocaat mediator om partijen te informeren over ieders eigen rechtspositie. Omdat in veel gevallen de hoogoplopende emoties een redelijke oplossing in de weg staan, wordt ook daar aandacht aan besteed.

Het doel is een allesomvattende oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn. In verreweg de meeste gevallen lukt dat. Door middel van mediaton kunnen geschillen sneller worden opgelost dan in een inhoudelijke gerechtelijke procedure. Bovendien houdt u dan zelf de regie en maakt u aanzienlijk minder kosten.

Mediation wordt buiten het familierecht ook steeds meer toegepast in andere rechtsgebieden, zoals het bouwrecht, het goederenrecht en het bestuursrecht. Vaak lukt het om sneller, goedkoper maar vooral ook duurzamer tot oplossingen te komen, vooral als het voor partijen van belang is om de relatie te herstellen en goed te houden. Voor mediations buiten het familierecht kunt u bij Maurice Frantzen terecht.

Top