Het omgevingsrecht / ruimtelijk- en mileurecht regelt de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Allemaal hebben ze hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Krijgt u te maken met die ingewikkelde wetgeving, dan biedt de hulp van een specialist van dGDV&F de uitkomst.

Wij adviseren en procederen onder andere over project- en gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingskwesties (dwangsom en bestuursdwang). Daarnaast voeren wij een aan het omgevingsrecht gerelateerde praktijk op het gebied van bouw- en milieurecht, burenrecht en huurrecht. Wanneer het nodig is, doen we een beroep op externe expertise op het gebied van onder meer stedenbouw, welstand en milieuonderzoek.

Onze cliënten zijn vooral (decentrale) overheden en professionele partijen in het vastgoed: projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, (eind)gebruikers, aannemers, architecten en andere adviseurs.

Top