dGDV&F Advocaten adviseert en procedeert op alle terreinen van het ondernemingsrecht. Wij treden in hoofdzaak op voor het midden- en kleinbedrijf, maar we mogen ook een aantal grotere ondernemingen tot onze cliënten rekenen.

Wij geven u snel, praktisch en deskundig advies over zaken als:

 • het kiezen van een rechtsvorm
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • het begeleiden van de overdracht van een onderneming
 • frachiseovereenkomsten en agentuurovereenkomsten
 • het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst
 • geschillen binnen de onderneming
 • juridische due diligence
 • het voeren van een gerechtelijke procedure
 • kwesties omtrent (bestuurders)aansprakelijkheid
 • faillissement en surséance
 • reorganisatie/sanering
 • personenvennootschappen: maatschap, VOF, CV
 • financiering

Wint u tijdig advies in, dan voorkomt u problemen in de toekomst.

Top