Familierecht is een meer dan bijzonder specialistisch rechtsgebied. Het betreft immers zonder uitzondering geschillen die zich afspelen in de meest persoonlijke relatiesfeer en daarom per definitie op een zo kort mogelijke termijn om een zorgvuldige oplossing vragen.

Vaak lopen de emoties bij alle betrokkenen hoog op. Dat is heel begrijpelijk maar daardoor wordt het moeilijk nog zelf te kunnen zoeken naar een oplossing. Dit rechtsgebied vraagt van ons daarom niet alleen een gedegen specialistische vakkennis maar ook om persoonlijke betrokkenheid.

Een oplossing langs de weg van mediaton heeft bijna altijd de voorkeur, maar er zijn gevallen waarin dat niet mogelijk is. In die gevallen zal de rechter de knopen moeten doorhakken. Komt het aan op procederen, dan is het essentieel dat uw belangen goed en naar de meest recente jurisprudentie worden behartigd.

Familierecht betreft niet alleen de gevolgen van scheidingen. Ook kwesties over adoptie, ouderlijk gezag, ouderschap en naamswijzigingen behoren tot het werkterrein van de personen- en familierechtadvocaat.

Het is uiteraard mogelijk uw situatie op voorhand samen kort te inventariseren.

Top