Een zakelijke overeenkomst kunt u al aangaan door een hokje aan te vinken.
Maar weet u ook of de overeenkomst weer kan worden beëindigd? En wanneer en door wie?
Weet u precies welke rechten en plichten uit de overeenkomst voortvloeien?
Als u een handtekening onder een contract zet, kijkt u dan ook naar de Algemene Voorwaarden van de wederpartij? En hoe zit het met uw eigen Algemene Voorwaarden?

Veel conflicten op het gebied van bijvoorbeeld aansprakelijkheid, ingebrekestelling of wanprestatie beginnen met onduidelijkheid over de overeenkomst. Waarschijnlijk komt het maar al te vaak voor dat u een verbintenis aangaat zonder het te beseffen, bijvoorbeeld met leveranciers of opdrachtgevers. Ook tussen werkgevers en werknemers kunnen wettelijke verbintenissen ontstaan die onduidelijk zijn voor de betrokken partijen. Beschermen de Algemene Voorwaarden dan wel? Is het contract rechtsgeldig?

Goede juridische begeleiding begint met het deskundig beoordelen van contracten en Algemene Voorwaarden tegen de achtergrond van de actuele jurisprudentie. En dat is precies wat onze specialisten op het gebied van contractenrecht en verbintenissenrecht u kunnen bieden.

Top